Kategorije
WordPress

Kako da zaštitite wp-config fajl

U fajlu wp-config.php nalaze važni podaci potrebno ga je zaštititi, tako što ćete u .htaccess fajlu koji se nalazi gde i vaša WordPress instalacija dodati sledeći kod